Selecteer een pagina

Aanmelden onderzoeksonderwerpen

Aanmelden voor onderzoek

De Rekenkamercommissie is onafhankelijk en kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Maar de commissie luistert wel graag naar belanghebbenden en ontvangt graag onderzoeksideeën van inwoners.

Weet u een onderdeel van het gemeentelijk beleid, waarvan u denkt: ‘Daar zou de rekenkamercommissie onderzoek naar moeten doen’?. Laat het ons dan weten middels dit formulier met daarin het onderwerp en een korte toelichting waarom u vindt dat dit onderzoek uitgevoerd moet worden. U ontvangt binnen twee weken een eerste reactie van de Rekenkamercommissie.

Welke onderwerpen komen in aanmerking?

De Rekenkamercommissie doet niet alleen onderzoek naar afgerond beleid/project (ex post), maar juist ook onderzoek dat de raad kan helpen bij nieuw of te wijzigen beleid (ex ante). Daarnaast hanteren wij de volgende selectiecriteria.

  • Hoe maatschappelijk relevant is het onderwerp?
  • Wat zijn de risico’s voor de gemeente?
  • Wat is de toegevoegde waarde van het onderzoek?
  • Is de onderzoeksvraag niet op een andere, meer eenvoudige wijze te beantwoorden?
  • Is een soortgelijk onderzoek al eerder uitgevoerd?

 

Wat onderzoekt de Rekenkamercommissie niet?

De Rekenkamercommissie richt zich niet op individuele gevallen. Uw onderzoeksidee moet het persoonlijk belang overstijgen. Als u vindt dat u persoonlijk bent benadeeld, zoekt u dan schriftelijk of mondeling contact met de klachtencoördinator van de gemeente.

De Rekenkamercommissie ziet uw idee graag tegemoet!

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest

Leidschendam-Voorburg