Introductie – Handreiking burgerinitiatiefnemers en gemeenten

Introductie

Uit rapport ‘De burger neemt initiatief’ van de Rekenkamercommissie

Een burgerinitiatief is een initiatief van één of een groep burgers om zelf deel te nemen en bij te dragen aan de realisatie van het verbeteren van de kwaliteit van de lokale samenleving, zonder oogmerk van privaat gewin.

De handreiking is gemaakt tijdens het onderzoek in 2017 door de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg naar burgerinitiatieven. Het is een onderdeel van de online Initiatiefwijzer van de vier hiervoor genoemde gemeenten. De links naar de online Initiatiefwijzers zijn:

 1. Gemeente Wassenaar
 2. Gemeente Voorschoten
 3. Gemeente Oegstgeest
 4. Gemeente Leidschendam-Voorburg

Uit het onderzoek kwamen drie succesfactoren naar voren, te weten:

 1. Realiseren publieke doelen
 2. Constructieve samenwerking
 3. Democratisch samenspel

Wanneer initiatiefnemers en gemeenten goed invulling geven aan deze succesfactoren lukt het om samen verbeteringen te realiseren van de kwaliteit van de lokale samenleving.

Met deze handreiking voor burgerinitiatiefnemers en gemeenten wil de Rekenkamercommissie een gezamenlijk proces faciliteren van ‘leren en doorontwikkelen’. De lessen en tips in de handreiking zijn gegeven door deelnemers burgerinitiatiefnemers, raads- en collegeleden en ambtenaren.

De handreiking kan door initiatiefnemers en de gemeenten worden gebruikt voor:

 • Het maken van een plan voor een burgerinitiatief: waar moet je op letten?
 • Evaluatie tussentijds en na afloop: wat gaat goed, wat minder goed?
 • Ontwikkelen van een gemeenschappelijke werkwijze en een gemeenschappelijke taal.
 • Een permanente ontwikkelagenda: wat zijn zaken waar we verder op moeten ontwikkelen?