Selecteer een pagina

Onderzoeken 2006

Kwaliteit programmabegrotingen Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest

De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek naar de kwaliteit van de doelstellingen en de inhoud van de paragrafen een beeld schetsen van de kwaliteit van de programmabegrotingen van de gemeenten en hoopt daarmee een bijdrage te leveren aan de versterking van de kaderstellende en controlerende functie van de gemeenteraden en het zichtbaar maken aan de burgers van Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest op welke manier de doelstellingen van de gemeente ook daadwerkelijk worden bereikt.

Wassenaar

Voorschoten

Oegstgeest