Selecteer een pagina

Onderzoeken

De Rekenkamercommissie is gestart met haar werkzaamheden in 2006. Voor elk onderzoek wordt een onderzoeksopzet vastgesteld waarin de onderzoeksvragen zijn opgenomen. Jaarlijks brengt de Rekenkamercommissie één of meerdere rapporten uit.

Aan de rechterzijde kunt u per beleidsterrein de rapporten bekijken die de afgelopen jaren zijn uitgebracht.

Sinds 1 januari 2014 is de gemeente Leidschendam-Voorburg aangesloten bij de bestaande Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.