Selecteer een pagina

Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit zeven leden. De raad benoemt de leden van de Rekenkamercommissie uit zijn midden en/of uit externen. Benoeming vindt plaats op voordracht van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest voor één lid en Leidschendam-Voorburg, voor twee leden. De vier gemeenteraden benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter uit externen op een gezamenlijke voordracht van deze raden. Per 1 december 2018 zijn er twee vacatures.