Selecteer een pagina

Bert Jan Smallenbroek, lid

Bert Jan Smallenbroek is sinds 1 juli 2011 lid van de Rekenkamer-commissie. Hij is benoemd op voordracht van de gemeenteraad van Oegstgeest. Bert Jan ziet als belangrijke taak van de Rekenkamer-commissie het ondersteunen van de gemeenteraden bij hun kaderstellende rol: het bepalen van de hoofdlijnen van het beleid. Het gaat om de vraag op welk moment en op welke wijze de raad in het beleidsproces moet worden betrokken om een optimale inbreng te kunnen hebben. In de periode 2002 – 2010 is hij raadslid in Oegstgeest geweest.

Bert Jan heeft de volgende nevenfuncties:

  • Lid van het bestuur van de voetbalvereniging Oegstgeest.
  • Lid van het bestuur van de CDA-afdeling Oegstgeest.
  • Lid van het bestuur van de Stichting dorpscentrum Oegstgeest