Selecteer een pagina

Dolf Kamermans, voorzitter

Dolf Kamermans is op 9 maart 2017 beëdigd als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Dolf heeft zeer ruime bestuurlijke, bedrijfskundige en financiële ervaring en is bekend met het uitzetten van onderzoeksopdrachten. Hij heeft economie gestudeerd en is onder meer 30 jaar actief geweest in de verzekeringswereld, waarvan 20 jaar in diverse directiefuncties bij Achmea. Na zijn pensionering bij Achmea wil hij zich graag inzetten voor de kwaliteit van het lokale openbaar bestuur. Goede analyses, maar vooral praktische en toepasbare aanbevelingen van de Rekenkamercommissie kunnen bijdragen aan beter bestuur. Voor mij begint dat altijd met afstemming met onze afnemers, vooral de gemeenteraden. Zij zijn degenen die de aanbevelingen in de praktijk kunnen brengen. Uiteindelijk komt een beter bestuur ook ten goede aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Functies:

  • Lid Raad van Commissarissen Onderlinge Waarborgmaatschappij Centramed B.A. te Zoetermeer (bezoldigd)
  • Treaserer Aids Foudnation East West te Amsterdam (onbezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Prenatale Screening Zuid West Nederland Te Rotterdam (per 1-1-2018) (bezoldigd)
  • Zelfstandig consulent (bezoldigd)