Dolf Kamermans, voorzitter

Dolf Kamermans is in 2017 beëdigd als voorzitter van de Rekenkamercommissie. Hij heeft zeer ruime bestuurlijke, bedrijfskundige en financiële ervaring en is bekend met het uitzetten van onderzoeksopdrachten. Dolf heeft economie gestudeerd en is onder meer 30 jaar actief geweest in de verzekeringswereld, waarvan 20 jaar in diverse directiefuncties bij Achmea.

Na zijn pensionering bij Achmea zet hij zich onder meer in voor de kwaliteit van het lokaal openbaar bestuur. Goede analyses, maar vooral praktische en toepasbare aanbevelingen van de Rekenkamercommissie kunnen bijdragen aan beter bestuur. Dat begint altijd met afstemming met de afnemers, vooral de gemeenteraden. Zij zijn degenen die de aanbevelingen in de praktijk kunnen brengen.

Uiteindelijk komt een beter bestuur ook ten goede aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Nevenfuncties:

In september 2019 verscheen in Senioren Magazine Voorschoten dit interview met Dolf Kamermans.

Foto van Dolf Kamermans.