Selecteer een pagina

Enno Gerdes, waarnemend plaatsvervangend voorzitter

Enno Gerdes is op 16 april 2019 in de gemeenteraad van Wassenaar beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie. Hij vindt dat goede besluitvorming pas mogelijk is als de nodige informatie is verzameld, geanalyseerd en transparant gepresenteerd. Dat geldt zowel voor een college van burgemeester en wethouders, als voor een gemeenteraad. En zeker voor de interactie tussen beide. Het werk van een rekenkamercommissie kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Dit vanwege de onafhankelijke positie van een rekenkamercommissie.

Enno kan voor zijn werk in de Rekenkamercommissie gebruik maken van zijn opleiding als bestuurskundige en econoom. Maar ook van zijn ervaring als beleidsadviseur op allerlei beleidsterreinen. Sinds 1 februari 2020 is hij plaatsvervangend-voorzitter.

Enno heeft de volgende nevenfuncties: