Enno Gerdes, plaatsvervangend voorzitter

Enno Gerdes is in 2019 in de gemeenteraad van Wassenaar beëdigd als lid van de Rekenkamer en is in 2023 herbenoemd. Sinds 1 februari 2020 is hij plaatsvervangend-voorzitter. Leidschendam-Voorburg is zijn aandachtsgemeente.

Hij vindt dat goede besluitvorming pas mogelijk is als de nodige informatie is verzameld, geanalyseerd en transparant gepresenteerd. Dat geldt zowel voor een college van burgemeester en wethouders, als voor een gemeenteraad. En zeker voor de interactie tussen beide. Het werk van een rekenkamercommissie kan hieraan een waardevolle bijdrage leveren. Dit vanwege de onafhankelijke positie van een rekenkamercommissie.

Enno kan voor zijn werk in de Rekenkamer gebruikmaken van zijn opleiding als bestuurskundige en econoom. Maar ook van zijn ervaring als beleidsadviseur op allerlei beleidsterreinen.

Nevenfuncties:

Enno Gerdes