Michiel Teeuwen, lid

Michiel Teeuwen is op 1 april 2020 toegetreden tot de Rekenkamer. Oegstgeest is zijn aandachtsgemeente.

Hij heeft gedurende zijn loopbaan ruime ervaring opgebouwd op het gebied van financiën en bedrijfsvoering. Deze deed Michiel op binnen verschillende publieke en private organisaties als adviseur, projectmanager, of als lid van een directie of managementteam. Daarbij focust hij meestal op professionalisering en organisatiewijzigingen.

Naast zijn dagelijkse werkzaamheden is Michiel van 2006 tot 2014 lid geweest van de gemeenteraad van Oegstgeest: vier jaar als financieel woordvoerder en vier jaar als fractievoorzitter. Hij zocht oplossingen voor de financiële problemen in Oegstgeest; problemen die het gevolg waren van onder meer twee grondexploitaties.

In diezelfde raadsperiode hield Michiel zich ook bezig met:

  • de implementatie van de wet- en regelgeving met betrekking tot het Besluit begroting en verantwoording (BBV);
  • het ontwikkelen en opzetten van de planning & control-cyclus;
  • adequate rapportages en kritieke prestatie-indicatoren.

Als raadslid vond Michiel de besteding van publieke middelen en de realisatie van doelstellingen altijd belangrijk. Hij wilde dat deze zichtbaar en doelmatig waren. Dit is voor hem de kern om als lid van de Rekenkamer invulling te geven aan zijn bijdrage aan de maatschappij.

Sinds eind 2019 bekleedt Michiel geen functies meer binnen de VVD, zowel lokaal als landelijk.

Nevenfuncties:

  • algemeen directeur bij Ovenbouw Holland Group (bezoldigd);
  • zelfstandige in financiële interim- & adviesopdrachten (bezoldigd).