Selecteer een pagina

Sarah Morassi-Nauts, lid

Sarah Morassi-Nauts is per 1 september 2018 door de gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie. Als lid van deze rekenkamercommissie zet zij haar politiek-bestuurlijke ervaring vanuit de Rijksoverheid evenals haar studieachtergrond (Communicatie-en Informatiewetenschappen en Nederlandse Taal en Cultuur) in voor de vier gemeenten.

In elk bestuur zijn checks and balances belangrijk voor het goed functioneren. In een gemeente heeft de rekenkamercommissie daarin een belangrijke rol. Door de gemeenteraad in haar taak te ondersteunen door eigen initiatief, gedegen onderzoek en heldere en toegankelijke adviezen, heeft de rekenkamercommissie daarin een rol die haar aanspreekt. Daarbij heeft toegankelijke communicatie over en impact van onderzoek haar bijzondere aandacht en interesse.

Naast haar rol bij de Rekenkamercommissie werkt Sarah bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan onderzoek en wetenschapsbeleid. De afgelopen tien jaar heeft zij verschillende rollen vervuld op het departement, als (senior) beleidsmedewerker, regiocoördinator en de laatste jaren met name als coördinator van verschillende teams. Daarnaast heeft zij verscheidene nevenfuncties vervuld, onder andere als bestuurder van het Johan de Witt gymnasium te Dordrecht en als bestuurslid van Wikimedia Nederland. Sarah Morassi-Nauts woont met haar man in Voorburg.

Functie:

  • senior beleidsmedewerker Onderzoek en Wetenschapsbeleid, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (bezoldigd).