Saskia Hoogkamer, lid

Saskia Hoogkamer is per 1 juli 2019 door de gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie.

Zij heeft de afgelopen jaren gewerkt als strategisch juridisch adviseur voor gemeenten, provincie en non-profitorganisaties. Op dit moment werkt Saskia bij het Ministerie van Financiën. Zij is er afdelingshoofd privaatrecht binnen de centrale juridische directie.

Met haar ervaring en kritische oog voor rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit draagt Saskia graag lokaal haar steentje bij in de Rekenkamercommissie. Zij streeft naar maximale impact van de onderzoeken voor de vier gemeenteraden.

Saskia is getrouwd en woont in Leidschendam.