Saskia Hoogkamer, lid

Saskia Hoogkamer is per 1 juli 2019 door de gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie. Wassenaar is haar aandachtsgemeente.

Saskia heeft de afgelopen jaren gewerkt als strategisch juridisch adviseur voor gemeenten, provincie en non-profitorganisaties. Op dit moment werkt zij bij het ministerie van Financiën.

Met haar ervaring en kritische oog voor rechtmatigheid, efficiëntie en effectiviteit draagt Saskia graag lokaal haar steentje bij in de Rekenkamercommissie. Zij streeft naar maximale impact van de onderzoeken voor de vier gemeenteraden.

Saskia is getrouwd en woont in Leidschendam.

Nevenfunctie:

  • afdelingshoofd privaatrecht binnen de centrale juridische directie van het ministerie van Financiën (bezoldigd).