William Segers, lid

William Segers is op 7 april 2015 in de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie. In april 2019 is hij hernoemd voor een periode van vier jaar.

William wil als lid van de Rekenkamercommissie de vier gemeenteraden faciliteren en stimuleren om hun controlerende en kaderstellende taak beter uit te voeren. Hierdoor kan de doelmatigheid en doeltreffendheid van het beleid van de gemeenten verbeterd worden.

Daarnaast vindt hij het van belang dat ook maatschappelijke organisaties, bewoners en bedrijven profijt hebben van de rapportages van de Rekenkamercommissie. Zodat deze beter in staat zijn om met de gemeenten en met elkaar het debat te voeren over hoe publieke taken het beste uitgevoerd kunnen worden.

William denkt dat hij voor het werk van de Rekenkamercommissie kan profiteren van de ervaring die hij bij Binnenlandse Zaken heeft opgedaan met zijn werk inzake toezicht op provinciale financiën en gemeente-inspectie (tot 2011) en het leiden van het programma bevolkingsdaling (vanaf 2009/2011 tot april 2016).