Samenwerkingsovereenkomst

De samenwerking tussen de vier gemeenten op het gebied van de rekenkamerfunctie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Deze is in december 2013 vastgesteld door de vier gemeenteraden.

In de samenwerkingsovereenkomst is onder andere vastgelegd welke faciliteiten de Rekenkamer ter beschikking staan. Denk aan de vergaderruimte, de aanwijzing van de ambtelijk secretaris, het beschikbare budget en de verdeling van de lasten van de Rekenkamer.