Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

De samenwerking tussen de voornoemde gemeenten op het gebied van de rekenkamerfunctie is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst en vastgesteld door de vier gemeenteraden (december 2013). In de overeenkomst is onder andere vastgelegd welke faciliteiten de Rekenkamercommissie ter beschikking staan, zoals huisvesting, aanwijzing ambtelijk secretaris, beschikbaar budget en verdeling van de lasten van de commissie.