Adviesbureau zoekt inwoners die gebruikmaken van minimaregeling

Ben of ken jij een inwoner die gebruik maakt van een minimaregeling in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest of Leidschendam-Voorburg? Zoals bijzondere bijstand, Ooievaarspas, collectieve zorgverzekering of een PC regeling voor kinderen? Dan komt adviesbureau Purpose graag in contact.

Purpose onderzoekt in opdracht van de Rekenkamer WVOLV het minimabeleid in deze gemeenten. Een kernvraag is hoe de inwoners ervan de uitvoering van het minimabeleid ervaren.

Om deze vraag te beantwoorden komt Purpose graag in contact met inwoners van deze gemeenten. Het gaat om anonieme telefonische interviews van 30 tot 45 minuten, met een cadeaubon als dank.

Ben of ken jij een inwoner die hieraan mee wil werken? Zij kunnen contact opnemen met onderzoeker Mirte Schreuder Hes via m.schreuderhes@purpose.nl.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg