Jaarstukken

Jaarlijks brengt de Rekenkamercommissie verslag uit over het vorige jaar.
Elke twee jaar maakt de Rekenkamercommissie een onderzoeksplan rondom vier centrale thema’s.
Voor het onderzoeksplan worden de gemeenteraden geraadpleegd.