Werkwijze

 

De Rekenkamercommissie wil dat haar werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om een georganiseerde commissie en zorgvuldige methoden. Daarom wordt gewerkt volgens de regels in de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie’ en de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten’.

Daarnaast hanteert de Rekenkamercommissie een ‘Reglement van orde’, het ‘Onderzoeksprotocol’, de ‘Gedragscode voor leden van de Rekenkamercommissie’ en op gebied van privacyregels de ‘Verklaring bescherming persoonsgegevens’.

De Rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers- en Rekenkamercommissies (NVRR).