Werkwijze

 

De Rekenkamercommissie wil dat haar werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om een georganiseerde commissie en om zorgvuldige methoden. Daarom wordt gewerkt volgens de regels in de ‘Verordening op de Rekenkamercommissie’ en de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten’. Daarnaast hanteert Rekenkamercommissie een ‘Reglement van orde’, het ‘Onderzoeksprotocol’, de ‘Gedragscode voor leden van de Rekenkamercommissie’ en op gebied van privacyregels ‘Verklaring bescherming persoonsgegevens’.

De Rekenkamercommissie is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers-en Rekenkamercommissies (NVRR).

Vooral in het Onderzoeksprotocol staan richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat de onderzoeken kwalitatief in orde zijn. Voorbeelden van deze richtlijnen zijn: hoe komt de onderwerpkeuze tot stand, welke selectiecriteria wordt voor de keus van een onderwerp gehanteerd, wat zijn de kwaliteitseisen aan een onderzoek, enz.