Werkwijze

 

De Rekenkamer wil dat haar werk kwaliteit heeft. Dat vraagt om een goed georganiseerd orgaan en zorgvuldige methoden. Daarom wordt gewerkt volgens de regels in de ‘Verordening op de Rekenkamer’ en de ‘Samenwerkingsovereenkomst tussen de vier gemeenten’.

Daarnaast hanteert de Rekenkamer een ‘Reglement van orde’, het ‘Onderzoeksprotocol’, de ‘Gedragscode voor leden van de Rekenkamer’ en op gebied van privacyregels de ‘Verklaring bescherming persoonsgegevens’.

Tot slot hanteert de klankbordgroep van raadsleden (gevormd in 2019) eveneens een ‘Reglement van orde’. De klankbordgroep geeft de Rekenkamer suggesties.

De Rekenkamer is lid van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR).