Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben een goed beeld van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en onderdoorgangen. Het onderhoud ervan wordt steeds meer afgestemd op het onderhoud aan riolering en groen. Dit blijkt uit...

Lees meer

Onderzoek Regionaal InvesteringsFonds Holland Rijnland

InleidingIn januari 2006 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om de volgende projecten:...

Lees meer

Wegen na de traverse

De gemeente Voorschoten heeft veel steken laten vallen bij de reconstructie van de verkeerstraverse. De voorbereiding van het project was onzorgvuldig en de sturing en beheersing tijdens de uitvoering waren onvoldoende. Ook is de raad door gebrekkige informatie niet...

Lees meer