Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben een goed beeld van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en onderdoorgangen. Het onderhoud ervan wordt steeds meer afgestemd op het onderhoud aan riolering en groen. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamer voor de vier gemeenteraden.

 Adequaat

De gemeenten hebben de organisatie van het onderhoud adequaat ingedeeld. Ook hebben zij grip op de kosten van het geplande onderhoud. Maar de gemeenten vinden het lastig om de kosten te bepalen van onderhoudsmaatregelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid.

Personeel

Ook hebben de gemeenten moeite om voor het onderhoud voldoende geschikt personeel te behouden en aan te trekken. Hierdoor ontstaan personeelswisselingen en worden openstaande vacatures ingevuld met tijdelijke inhuur. Dit bemoeilijkt de overdracht van kennis en van werkwijzen binnen de gemeenten.

Participatie

Bij kleine onderhoudswerkzaamheden worden omwonenden en bedrijven geïnformeerd. En bij grotere onderhoudswerkzaamheden wordt vaak een participatietraject georganiseerd. Ook vindt er dan afstemming plaats met andere wegbeheerders.

Gemeenteraden

De gemeenteraden stellen beheerplannen vast. Daarnaast worden zij geïnformeerd over de voortgang en realisatie van grotere onderhoudsprojecten.

Advies

De Rekenkamer adviseert de gemeenten onder meer om:

 • een standvastige koers te volgen rondom het ambitieniveau voor de technische kwaliteit van de openbare ruimte;
 • inzichtelijk te maken wat op lange termijn de kosten en opbrengsten zijn van onderhoudsmaatregelen op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid en klimaatbestendigheid;
 • in onderhouds- en beheersplannen van de gemeente dezelfde uitgangspunten te hanteren, zodat kostenramingen beter vergelijkbaar en meer betrouwbaar worden.

Bestuurlijke reacties

De colleges van B&W van de vier gemeenten kunnen zich in grote lijnen vinden in de onderzoeksresultaten. Deze zijn op 22 juni 2023 aangeboden aan de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Vervolg in gemeenteraden

 • Wassenaar: onderzoeksresultaten toegelicht in commissievergadering Fysieke Leefomgeving (2 oktober 2023); klik hier voor bericht op Actueel-pagina over commissiebehandeling; aanbevelingen overgenomen in gemeenteraadsvergadering (30 oktober 2023); klik hier voor raadsbesluit.
 • Voorschoten: onderzoeksresultaten toegelicht in commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen (11 januari 2024); onderzoeksresultaten bediscussieerd in commissievergadering Wonen, Ruimte & Groen (8 februari 2024); klik hier voor bericht op Actueel-pagina over commissiebehandeling; [volgt te zijner tijd].
 • Oegstgeest: onderzoeksresultaten toegelicht en bediscussieerd in commissievergadering Ruimte (11 januari 2024); klik hier voor initiatiefvoorstel; [volgt te zijner tijd].
 • Leidschendam-Voorburg: onderzoeksresultaten toegelicht in commissievergadering Ruimte (31 oktober 2023); onderzoeksresultaten bediscussieerd in commissievergadering Ruimte (21 november 2023); aanbevelingen overgenomen in gemeenteraadsvergadering (4 december 2023); klik hier voor raadsbesluit.
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg