Raadscommissie Voorschoten: ‘Wat zijn kosten en opbrengsten van ambitieniveau B?’

“Goedkoop is duurkoop.” Dat stelde het Voorschotense raadslid Erik Maassen (SP) onlangs bij bespreking van de resultaten van het rekenkameronderzoek naar het onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen. “Minder onderhoud is goedkoper op korte termijn, maar wellicht duurder op langere termijn.”

Begroting sluitend

In 2017 verlaagde gemeente Voorschoten het ambitieniveau voor de onderhoudstoestand van de openbare ruimte. Het ging van niveau B naar C. “Die verlaging was toen noodzakelijk om op korte termijn de begroting sluitend te krijgen. Want Voorschoten stond er in 2017 financieel slecht voor”, zo verduidelijkte Maassen.

Hij verwacht dat de gemeente de gevolgen in beeld heeft van de verlaging van destijds. “We zijn heel benieuwd of dit inzicht tot gewijzigd beleid gaat leiden.”

Waarde kapitaalgoederen

Ook andere raadsleden waren benieuwd naar de gevolgen van de verlaging van het ambitieniveau in 2017.  Jolien Schroot (D66): “Het lijkt mij belangrijk om die zo snel mogelijk in beeld te brengen, om te voorkomen dat de waarde van de kapitaalgoederen achteruit gaat.”

Schroot reageerde daarmee op raadslid Patricia Kortekaas (CDA). Die pleitte ervoor om de eventuele heroverweging van het ambitieniveau “op een natuurlijk moment” te doen. Voor Kortekaas zou dat in 2026 zijn; het jaar dat de beheerplannen openbare ruimte aflopen. Deze zijn in april 2023 door de gemeenteraad vastgesteld.

Professionaliseringsslag

Wethouder Huber Schokker zegde de raadscommissie Wonen, Ruimte & Groen toe dat hij de kosten en opbrengsten van de verschillende ambitieniveaus in beeld zou brengen. “Daarna kunt u eventueel bij behandeling van de kadernota 2025 zeggen dat we naar ambitieniveau B moeten, en daar extra budget voor vrijmaken.”

Het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten heeft alle aanbevelingen van de Rekenkamercommissie overgenomen. Onder andere over de gewenste nacalculatie en evaluatie van projecten. “We moeten überhaupt een professionaliseringslag maken. Ook op het gebied van planning en control”, aldus de wethouder.

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg