Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit zes leden en een secretaris. Benoeming vindt plaats op voordracht van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Zij benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter op gezamenlijke voordracht.

Groepsfoto van de leden van de Rekenkamercommissie met de secretaris.

Van links naar rechts: Gerard Lappee, Enno Gerdes, Dolf Kamermans, Michiel Teeuwen, Martijn Spaan, Anita de Jong, Saskia Hoogkamer (vertrokken per 1 november 2022)

Samenstelling