Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit zes leden en een secretaris. Benoeming vindt plaats op voordracht van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Zij benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter op gezamenlijke voordracht.

Groepsfoto, gemaakt op 8 september 2021

Van links naar rechts: Sarah Morassi-Nauts (per 1 maart 2022 geen lid meer), Gerard Lappee, Dolf Kamermans, Michiel Teeuwen, Martijn Spaan, Saskia Hoogkamer, Enno Gerdes

Samenstelling