Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit zes leden en een secretaris. Benoeming vindt plaats op voordracht van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Zij benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter op gezamenlijke voordracht.

Het lid William Segers (tweede van links op de foto) heeft per 1 april 2021 de Rekenkamercommissie verlaten. Per 1 mei 2021 is hij opgevolgd door Martijn Spaan (nieuwe groepsfoto volgt).

Samenstelling