Samenstelling

De Rekenkamercommissie bestaat uit zes leden en een secretaris. Benoeming vindt plaats op voordracht van de gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Zij benoemen de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter op gezamenlijke voordracht.

Groepsfoto van de leden van de Rekenkamercommissie met de secretaris.

Van links naar rechts: Gerard Lappee, Enno Gerdes, Dolf Kamermans, Michiel Teeuwen, Martijn Spaan en Anita Pronk (Ann-Marie Kühler ontbreekt op de foto)

Samenstelling