‘Rekenkamer, voor en door de Raad’

Onderzoek naar de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Rekenkamer Uit de in 2011 gehouden evaluatie over het functioneren van de Rekenkamer kwam naar voren dat het onvoldoende duidelijk is wat de gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders met de...

Lees meer

Toetsingskader besluit(vorming) beleidsvoorstellen

Voor het toetsen van de kaders van een (voor)genomen besluit over een bepaald beleidsterrein heeft de Rekenkamer een toetsingskader voor de gemeenteraden opgesteld. Met het toetsingskader (vragenlijst) wil de Rekenkamer de raden helpen om zowel de kwaliteit van het...

Lees meer