‘Rekenkamer, voor en door de Raad’

Onderzoek naar de mate van doorwerking van aanbevelingen van de Rekenkamercommissie Uit de in 2011 gehouden evaluatie over het functioneren van de Rekenkamercommissie kwam naar voren dat het onvoldoende duidelijk is wat de gemeenteraden en colleges van burgemeester en...

Lees meer

Toetsingskader besluit(vorming) beleidsvoorstellen

Voor het toetsen van de kaders van een (voor)genomen besluit over een bepaald beleidsterrein heeft de Rekenkamercommissie een toetsingskader voor de gemeenteraden opgesteld. Met het toetsingskader (vragenlijst) wil de Rekenkamercommissie de raden helpen om zowel de...

Lees meer