Onderzoeksplannen

 

Het onderzoeksplan beschrijft de hooflijnen van de onderzoeken die de Rekenkamer in uitvoering neemt.

Hierna treft u de eerder uitgebrachte onderzoeksplannen aan over de periode 2013 tot en met 2020.

Hierna treft u de eerder uitgebrachte jaarplannen aan over de periode 2006 tot en met 2011.