Doel van het onderzoekHet ondersteunen van de gemeenteraden in hun oordeelsvorming over de concept woonvisies in de vier gemeenten en inzicht geven in de vraag in hoeverre deze woonvisies de mogelijkheden benutten om sturing te geven aan de sociale huurvoorraad en de...

Lees meer