Participatie in regionale energiestrategieën

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordelen kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode van oktober 2021 tot juni 2022.

Twee regionale energiestrategieën

Een regionale energiestrategie beschrijft o.a. mogelijke locaties voor windmolens en zonnepanelen in een bepaalde regio.

Inwoners uit Wassenaar en Leidschendam-Voorburg participeerden in 2020 en 2021 bij de totstandkoming van de regionale energiestrategie voor de regio Rotterdam Den Haag; inwoners uit Voorschoten en Oegstgeest deden dat voor de regio Holland Rijnland.

Twijfel over invloed participatie

Tijdens het onderzoek van de Rekenkamercommissie zijn die inwoners bevraagd. Zij waren kritisch over het uitgevoerde participatietraject. De inwoners betwijfelen namelijk of participatie bijdraagt aan meer invloed op de besluitvorming. Maar ook of daardoor een grotere betrokkenheid ontstaat en belangen zorgvuldiger worden afgewogen.

Aanbevelingen

De Rekenkamercommissie adviseert de vier gemeenteraden om:

 1. de participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën zorgvuldiger uit te voeren en voldoende te bemensen (kwantitatief en kwalitatief). Als de gemeente hiertoe niet in staat is, is het beter om géén participatietraject te starten.
 2. in participatietrajecten van toekomstige regionale energiestrategieën ook mensen uit buurgemeenten te betrekken als hun belangen een rol spelen (zoals bij windmolens langs een gemeentegrens).
 3. het participatietraject van toekomstige regionale energiestrategieën te evalueren, daarbij gebruik te maken van de enquêtevragen uit het rekenkameronderzoek (voor de vergelijkbaarheid), en de resultaten ervan te delen met de gemeenteraad.

Het is met name van belang om deelnemende inwoners beter te informeren over wat er met hun inbreng is gedaan.

Reacties van colleges van B&W

De colleges van B&W van de vier gemeenten reageerden positief op de aanbevelingen. In Voorschoten en Oegstgeest zijn ze alle drie door de colleges overgenomen; in Wassenaar en Leidschendam-Voorburg grotendeels.

Gezamenlijk rekenkameronderzoek

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV en de Rekenkamercommissie Zoetermeer. De resultaten ervan zijn op 4 oktober 2022 aangeboden aan de gemeenteraden.

Vervolg in gemeenteraden

 • Wassenaar: onderzoeksresultaten gepresenteerd in commissievergadering Fysiek (28 november 2022); klik hier voor concept-raadsbesluit. [PM]
 • Voorschoten: onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in beeldvormende commissievergadering Wonen Ruimte Groen (12 januari 2023) [PM]
 • Oegstgeest: [volgt te zijner tijd]
 • Leidschendam-Voorburg: onderzoeksresultaten worden gepresenteerd in commissievergadering Omgeving (24 januari 2023) [PM]
Betreft:
 • Wassenaar
 • Voorschoten
 • Oegstgeest
 • Leidschendam-Voorburg