Houdbare gemeentefinanciën

In 2013 heeft de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg een onderzoek gedaan naar Reserves, voorzieningen en de omgang met risico’s in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest. Doel van dit onderzoek was om de...

Lees meer

Beleidsinhoudelijke en organisatorische risico’s

De Rekenkamercommissie heeft per brief van 23 april 2014 aangegeven met haar rapportages optimaal te willen aansluiten bij de besluitvormingsmomenten van de Raden. Voor zover wij als Rekenkamercommissie kunnen waarnemen is er veel variatie tussen de gemeenten in de...

Lees meer

Onderzoek Regionaal InvesteringsFonds Holland Rijnland

InleidingIn januari 2006 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van gemeenten in Holland Rijnland vastgesteld dat er vijf projecten in het Programma van Afspraken zijn benoemd waarvoor zeer grote investeringen nodig zijn. Het gaat om de volgende projecten:...

Lees meer