Onderzoeken

Jaarlijks laat de Rekenkamer zo’n drie onderzoeken uitvoeren. De resultaten presenteert zij in de vorm van aanbiedingsbrieven, onderzoeksrapportages, themabijeenkomsten, enzovoorts.

  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg

Recente onderzoeken

Klachtbehandeling

In 2023 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar klachtbehandeling binnen gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat  Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeente. Het landelijke rapport zal op 22...

Lees meer

Minimabeleid

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamer voor de vier gemeenteraden.   Gebruikers blij De...

Lees meer

Onderhoud aan wegen, bruggen en onderdoorgangen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben een goed beeld van de onderhoudstoestand van wegen, bruggen en onderdoorgangen. Het onderhoud ervan wordt steeds meer afgestemd op het onderhoud aan riolering en groen. Dit blijkt uit...

Lees meer