Onderzoeken

Jaarlijks laat de Rekenkamercommissie zo’n drie onderzoeken uitvoeren. De resultaten presenteert zij in de vorm van aanbiedingsbrieven, onderzoeksrapportages, themabijeenkomsten, enzovoorts.

  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg

Recente onderzoeken

Ondersteuning van de gemeenteraad

In 2022 is deelgenomen aan een landelijk onderzoek naar ondersteuning van volksvertegenwoordigers van gemeenten, provincies en waterschappen.  Resultaat Het landelijke onderzoek heeft geleid tot een samenvattende rapportage en een factsheet per gemeenteraad. Met de...

Lees meer

Participatie in regionale energiestrategieën

Inwoners uit Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg oordelen kritisch over het participatietraject rondom de regionale energiestrategieën. Zo weten zij niet wat er met hun inbreng is gedaan en hebben zij het eindresultaat nooit ontvangen. Dit...

Lees meer

Financiële indicatoren en financiële positie

De financiële positie van de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is 'gezond' tot 'erg gezond'. Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, uitgevoerd in het voorjaar van 2022.  De resultaten ervan zijn door Deloitte gepresenteerd in de...

Lees meer