Onderzoeken

Jaarlijks laat de Rekenkamercommissie zo’n drie onderzoeken uitvoeren. De resultaten presenteert zij in de vorm van brieven, rapporten, workshops, enzovoorts.
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg

Recente onderzoeken

Informatiebeveiliging van gemeenten en verbonden partijen

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode van mei tot november 2020. Het onderzoek volgt op een...

Lees meer

Impact van lockdown op lokale democratie

Hoe functioneerde de lokale democratie tijdens de lockdown van half maart tot juli 2020? Dat heeft de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest, Leidschendam-Voorburg laten onderzoeken. Op 25 november 2020 zijn de resultaten van dit onderzoek verstuurd...

Lees meer

Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie...

Lees meer