Toezicht en handhaving van de energiebesparingsplicht

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie...

Lees meer

Onderzoek onderhoud en vervanging rioleringen

Aanleiding onderzoek Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater en een taak inzake het reguleren van de grondwaterstand. Hoewel riolering een tamelijk onzichtbare activiteit is, is het financiële belang voor...

Lees meer

Onderzoek inzamelbedrijf Avalex

Een gezamenlijk onderzoek dat is uitgevoerd door de Rekenkamer(commissies) van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam en Wassenaar. Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn: Maak in regionaal verband een expliciete afweging tussen de...

Lees meer

Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid

De Rekenkamercommissie komt tot de aanbeveling dat er veel meer politieke keuzemomenten binnen het rioleringsbeleid zijn die benut kunnen worden. Zo kan veel scherper gestuurd worden op het tot stand komen van het beleid, de financiën en kwaliteit van de rioleringen....

Lees meer