Onderzoek inzamelbedrijf Avalex

Een gezamenlijk onderzoek dat is uitgevoerd door de Rekenkamer(commissies) van de gemeenten Delft, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorburg-Leidschendam en Wassenaar.

Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn:

 • Maak in regionaal verband een expliciete afweging tussen de mate van gewenst maatwerk per gemeente en vergroting van efficiencywinst door middel van harmonisering van werkzaamheden
 • Monitor de doelstellingen periodiek door onder meer het houden van burgertevredenheidsonderzoeken
 • Laat een organisatieonderzoek uitvoeren naar de optimale governance-structuur van Avalex.
 • Laat hiervan deel uitmaken het opstellen van een duidelijk relatiemodel tussen gemeenten en Avalex waarin de aparte verantwoordelijkheden van eigenaar en klant worden vastgelegd alsmede het expliciet maken van de toegevoegde waarde van het
 • Algemeen Bestuur (colleges van b & w en dagelijks bestuur Avalex ).
 • Vergroot als Dagelijks Bestuur door tussenkomst van de colleges van b & w de betrokkenheid van de raden bij de gemeenschappelijke regeling door :
  • het verstrekken van adequate informatie;
  • het voor alle raden gedurende een dagdeel per jaar houden van een voorlichting en of discussiebijeenkomst;
  • de raden te betrekken in keuzes aangaande de harmonisering van de dienstverlening.
Betreft:
 • Wassenaar