Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

De vier gemeenten hebben de toegang tot de Wmo-voorzieningen goed geregeld. Ook de gevolgde en geïnterviewde cliënten oordelen er positief over. De toegang voldoet over het algemeen aan de juridische, algemene en eigen gemeentelijke regels en normen. Aanleiding voor...

Lees meer

Symposium De burger neemt het initiatief

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamercommissie een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het...

Lees meer

Onderzoek burgerinitiatieven

Het begrip ‘burgerinitiatief’ kent verschillende betekenissen. Op het niveau van de Tweede Kamer is het een verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het gaat hier om nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld...

Lees meer