Toegang tot de voorzieningen in de Wmo

Eén van de conclusies uit ons rapport ‘Zorgen voor transformatie’ was de ‘nog gebrekkige aansluiting van de gebiedsnetwerken op de toegang tot de zorg. Aanleiding om een onderzoek te starten naar de ‘Toegang tot de voorzieningen in de Wmo’. De Rekenkamercommissie...

Lees meer

Symposium De burger neemt het initiatief

Op 31 mei 2018 organiseerde de Rekenkamercommissie een symposium over het gehouden onderzoek naar burgerinitiatieven in het Louwman Museum, Den Haag. Van repaircafé tot buurtkookhuis. Van dorpsmuseum tot sportpark. Van energiecoöperatie tot re-integratieproject. Het...

Lees meer

Onderzoek burgerinitiatieven

Het begrip ‘burgerinitiatief’ kent verschillende betekenissen. Op het niveau van de Tweede Kamer is het een verzoek aan de Tweede Kamer om een uitgewerkt voorstel te bespreken en er een standpunt over in te nemen. Het gaat hier om nieuwe voorstellen om bijvoorbeeld...

Lees meer