Anita Pronk, lid

Per 5 juli 2022 is Anita Pronk door de vier gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie. Wassenaar is haar aandachtsgemeente.

Anita studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Daarna is ze als communicatieadviseur gaan werken bij de gemeente Leiden en de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De RWI was een adviesorgaan waarin gemeenten, werkgevers en werknemers samenwerkten ter verbetering van de re-integratie- en arbeidsmarkt.

Sinds 2012 werkt ze bij ProDemos, nu als hoofd Marketing & Communicatie. ProDemos heeft als doelstelling om mensen te informeren over en te betrekken bij de democratische rechtsstaat. Bekende activiteiten zijn de educatieve programma’s rondom en inclusief een bezoek aan de Eerste en/of Tweede Kamer, de StemWijzer en de cursussen politiek actief die in het hele land worden gegeven voor mensen die interesse hebben om zelf actief te worden in de politiek.

Anita Pronk: “Met mijn werk voor de Rekenkamercommissie WVOLV hoop ik de gemeenteraden van onze gemeenten te kunnen ondersteunen bij hun belangrijke controlerende taak. Ik zet mij graag in voor de lokale democratie en hoop de komende jaren mee te werken aan onderzoeken waar de gemeenteraad en uiteindelijk de inwoners van ‘onze’ gemeenten hun voordeel mee zullen kunnen doen.”

Anita woont in Leiden, verhuist in 2023 naar Katwijk en heeft twee zoons.

Nevenfunctie:

Foto van Anita de Jong