Anita Pronk, lid

Per 5 juli 2022 is Anita Pronk door de vier gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamer. Wassenaar is haar aandachtsgemeente.

Anita: “Met mijn werk voor de Rekenkamer WVOLV hoop ik de gemeenteraden van onze gemeenten te kunnen ondersteunen bij hun belangrijke controlerende taak. Ik zet mij graag in voor de lokale democratie en hoop de komende jaren mee te werken aan onderzoeken waar de gemeenteraad en uiteindelijk de inwoners van ‘onze’ gemeenten hun voordeel mee zullen kunnen doen.”

Anita werkt als coördinator Communicatie bij de Kiesraad. Vanuit die functie draagt zij bij aan een eerlijk, transparant en controleerbaar verkiezingsproces. De Kiesraad treedt bij verschillende verkiezingen op als centraal stembureau. Daarnaast is het een adviesorgaan en informatiecentrum op het gebied van kiesrecht en verkiezingen.

Tot halverwege 2023 werkte ze ruim elf jaar bij ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag, o.a. als hoofd Marketing & Communicatie. ProDemos wil mensen informeren over en betrekken bij de democratische rechtsstaat. Onder meer met educatieve programma’s rondom de Eerste en Tweede Kamer, de StemWijzer en cursussen in het hele land voor mensen die interesse hebben om politiek actief te worden.

Voordat Anita bij ProDemos werkte, was ze communicatieadviseur bij de gemeente Leiden en bij de Raad voor Werk en Inkomen (RWI). De RWI was een adviesorgaan waarin gemeenten, werkgevers en werknemers samenwerkten ter verbetering van de re-integratie- en arbeidsmarkt.

Anita studeerde Nederlands en Literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden.

Ze woont in Katwijk aan Zee en heeft twee zoons.

Nevenfunctie:

  • Coördinator Communicatie bij de Kiesraad (bezoldigd).
Foto van Anita de Jong