Verordening Rekenkamer

De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben ieder afzonderlijk een verordening vastgesteld waarin onder andere zijn geregeld:

  • de bevoegdheid van de Rekenkamer;
  • op welke wijze de leden worden benoemd;
  • de vergoedingen voor de werkzaamheden van de Rekenkamer.

In 2019 is de verordening aangepast op de volgende onderdelen:

  • verlaging van de bijdrage per gemeente;
  • verhoging van de vergoeding van de leden van de Rekenkamer;
  • vermindering van het aantal leden van de Rekenkamer;
  • afspraken over het monitoren van de implementatie van overgenomen aanbevelingen;
  • te verklaren dat het lidmaatschap van de commissie niet verenigbaar is met het raadslidmaatschap.