Martijn Spaan, lid

Per 1 mei 2021 is Martijn Spaan door de vier gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie, met aandachtsgebied Voorschoten.

In 2008 rondde hij de studie Sociale Geografie en Planologie af aan de Universiteit van Utrecht. Sindsdien is Martijn werkzaam binnen de energietransitie.

Met diverse functies bij Ministeries, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en in de adviesbranche, heeft hij een basis gelegd voor zijn huidige werkzaamheden voor de Rekenkamercommissie en voor de gemeente Leiden. Voor deze gemeente werkt Martijn aan lokale en regionale vraagstukken. Denk aan de Regionale Energiestrategie, Warmtelinq en de Transitievisie Warmte.

Martijn meent dat de gemeenteraden het beste tot hun recht komen als zij eerlijk, open en op basis van feiten hun werk kunnen doen. Deze elementen zal hij terug laten komen in zijn werk voor de Rekenkamercommissie.

Martijn woont in Voorschoten en heeft buiten zijn werk om een passie voor de sport.