Martijn Spaan, lid

Per 1 mei 2021 is Martijn Spaan door de vier gemeenteraden benoemd als lid van de Rekenkamercommissie. Voorschoten is zijn aandachtsgemeente.

In 2008 rondde hij de studie Sociale Geografie en Planologie af aan de Universiteit van Utrecht. Sindsdien is Martijn werkzaam binnen de energietransitie. Hij bekleedde diverse functies bij ministeries en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, en in de adviesbranche.

Momenteel werkt Martijn bij gemeente Leiden aan lokale en regionale energievraagstukken. Denk aan de regionale energiestrategie, warmtelinq en de transitievisie warmte. Zijn regionale werkzaamheden kunnen invloed hebben op het beleid in Voorschoten en Oegstgeest. Daarom bewaart hij gepaste afstand tot dossiers waar belangenverstrengeling dreigt.

Martijn meent dat gemeenteraden het beste tot hun recht komen als zij eerlijk, open en op basis van feiten hun werk kunnen doen. Deze elementen zal hij terug laten komen in zijn werk voor de Rekenkamercommissie.

Martijn woont in Voorschoten en heeft buiten zijn werk om een passie voor de sport.

Nevenfunctie:

  • coördinator team milieu, bodem en energietransitie bij gemeente Leiden (bezoldigd).