Start van onderzoek naar rioleringsbeleid

De Rekenkamercommissie WVOLV deed in 2017 onderzoek naar het rioleringsbeleid van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraden namen destijds alle aanbevelingen over. Zijn deze aanbevelingen intussen opgevolgd? En wat heeft dit...

Lees meer

Bart Simon is nieuwe secretaris van Rekenkamercommissie

Bart Simon is sinds 1 december 2023 de nieuwe secretaris van de Rekenkamercommissie. Daarmee volgt hij Gerard Lappee op, die sinds maart 2019 deze functie bekleedde.   Bart heeft een civieltechnische achtergrond, werkte bij een ingenieursbureau, de belastingdienst, en...

Lees meer

Start van onderzoek naar woonbeleid

Hoe zorgen de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg ervoor dat nieuwe woningen betaalbaar zijn? Welke afspraken zijn er met woningcorporaties? En benutten de gemeenten alle mogelijkheden om de realisatie van woningen te versnellen? Dit...

Lees meer

Nieuwe secretaris voor Rekenkamercommissie gezocht

De huidige secretaris van de Rekenkamercommissie WVOLV neemt eind 2023 afscheid. Daarom is de Rekenkamercommissie op zoek naar een nieuwe secretaris (ZZP) voor 20 uur per week. Reageren kan tot 11 oktober 2023, 9:00 uur. Taken van de secretaris Ondersteunen van de...

Lees meer

‘Maak minimaregelingen bekender’

Veel minima in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zijn niet op de hoogte van gemeentelijke regelingen die hen ondersteuning kunnen bieden. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie voor de vier gemeenteraden.   Gebruikers...

Lees meer

Start van onderzoek naar klachtbehandeling

Hoe ziet de klachtbehandeling eruit van de gemeente en van onder andere de GGD? Tot welke resultaten heeft dit geleid? En hoe wordt de gemeenteraad hierover geïnformeerd? Deze vragen komen aan bod in een landelijk onderzoek waaraan de Rekenkamercommissie WVOLV...

Lees meer

Onderzoeksplan 2023-2024 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Onderzoeksplan 2023-2024 aangeboden aan de gemeenteraden. Vier thema's In het onderzoeksplan ligt de focus op vier thema’s: functioneren van de lokale democratie; sociaal domein: beleid en uitvoering in jeugdzorg, maatschappelijke...

Lees meer

Jaarverslag 2022 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 202 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2022: publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van twee onderzoeken; werd door de Rekenkamercommissie toelichting gegeven in 13 commissievergaderingen; sprak de...

Lees meer

Ann-Marie Kühler nieuw lid van Rekenkamercommissie

Op 14 februari 2023 is Ann-Marie Kühler door de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg benoemd als lid van de Rekenkamercommissie WVOLV. Eerder waren de andere drie gemeenteraden akkoord gegaan met haar benoeming.  Ann-Marie: “Ik denk dat ik vanwege mijn brede...

Lees meer

Regio TV Haaglanden over Rekenkamercommissie

Voorzitter Dolf Kamermans was vorige week te gast bij Regio TV Haaglanden. In een item van zeven minuten vertelde hij over het werk van de Rekenkamercommissie en over de zoektocht naar een nieuwe Rekenkamercommissie-lid. Meer info: Klik hier voor het item. Betreft:...

Lees meer

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

Ben je betrokken bij Leidschendam-Voorburg en wil je een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid? Dan is de Rekenkamercommissie iets voor jou! De Rekenkamercommissie zoekt een nieuw lid, afkomstig uit Leidschendam-Voorburg of omgeving, met juridische kennis en...

Lees meer

Saskia Hoogkamer verlaat Rekenkamercommissie

Saskia Hoogkamer is vertrokken bij de Rekenkamercommissie. Zij was aanspreekpunt voor Leidschendam-Voorburg.   Saskia’s lidmaatschap zou in juli 2023 aflopen. Maar vanwege persoonlijke omstandigheden koos zij ervoor om haar termijn van vier jaar niet vol te maken. In...

Lees meer

Start van onderzoek naar minimabeleid

Wat is het gemeentelijk minimabeleid in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg? Hoe ervaren de inwoners de uitvoering ervan? En hoe kunnen de gemeenteraden het minimabeleid sturen? Dit zijn enkele vragen van een nieuw onderzoek van de...

Lees meer

‘Gemeente Voorschoten is financieel gezond’

Gemeente Voorschoten is financieel gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV. Zij presenteerde eind augustus haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Voorschoten. Weinig schuld De gemeente heeft...

Lees meer

Anita de Jong nieuw lid van Rekenkamercommissie

Op 5 juli 2022 is Anita de Jong door de gemeenteraad van Wassenaar benoemd als lid van de Rekenkamercommissie WVOLV. Eerder waren de gemeenteraden van Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg reeds akkoord gegaan met haar benoeming.  Controlerende taak Anita...

Lees meer

‘Gemeente Wassenaar is financieel gezond’

Gemeente Wassenaar is financieel gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV. Zij presenteerde vorige week haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Wassenaar. Eigen vermogen De gemeente heeft een hoog...

Lees meer

‘Gemeente Leidschendam-Voorburg is financieel erg gezond’

Gemeente Leidschendam-Voorburg is financieel erg gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV. Zij presenteerde deze week haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg. Eigen vermogen De...

Lees meer

‘Gemeente Oegstgeest is financieel gezond’

Gemeente Oegstgeest is financieel gezond. Dat concludeert Deloitte op basis van onderzoek in opdracht van de Rekenkamercommissie WVOLV. Zij presenteerde vorige week haar onderzoeksresultaten aan de gemeenteraad van Oegstgeest. Sterk verbeterd De financiële positie van...

Lees meer

Start van onderzoek naar financiële indicatoren

Wat is de financiële positie van de gemeenten? En hoe komt dit tot uiting in de financiële indicatoren van de gemeenten? Dat onderzoekt de Rekenkamercommissie. Ook verzorgt zij hierover workshops voor de gemeenteraden in mei, juni en augustus 2022. Een vergelijkbaar...

Lees meer

Jaarverslag 2021 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 2021 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2021: publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van drie onderzoeken; zijn de meeste aanbevelingen uit deze onderzoeken overgenomen door de gemeenteraden; bleken de...

Lees meer

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

Bent u betrokken bij Wassenaar en wilt u een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid? Dan is de Rekenkamercommissie misschien iets voor u. De Rekenkamercommissie zoekt een nieuw lid, afkomstig uit Wassenaar of omgeving. U kunt tot uiterlijk 3 april 2022...

Lees meer

Sarah Morassi-Nauts verlaat Rekenkamercommissie

Sarah Morassi-Nauts verlaat per 1 maart 2022 de Rekenkamercommissie. Haar lidmaatschap van de Rekenkamercommissie zou in september 2022 aflopen. Maar vanwege persoonlijke omstandigheden kiest Sarah ervoor om haar termijn van vier jaar niet vol te maken. In een brief...

Lees meer

Bespreking van onderzoeksresultaten jeugdzorg in Voorschoten

Op donderdag 28 oktober praat de raadscommissie in Voorschoten over de onderzoeksresultaten over jeugdzorg. Dat gebeurt vanaf circa 19:45 uur. De presentatie en het debat zijn digitaal te volgen via https://lnkd.in/ebuDmWKt. Gebrekkig De Rekenkamercommissie...

Lees meer

Martijn Spaan nieuw lid van Rekenkamercommissie

Martijn Spaan is sinds 1 mei 2021 het nieuwe lid van de Rekenkamercommissie. Hij heeft Voorschoten als aandachtsgemeente. Martijn volgt William Segers op, die onlangs afscheid nam van de Rekenkamercommissie. In 2008 rondde Martijn de studie Sociale Geografie en...

Lees meer

Start van onderzoek naar onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn vastgoed-eigenaar van schoolgebouwen. Die vormen 25% tot 40% van de waarde van het gemeentelijk vastgoed. Maar hoe bepalen de gemeenten het beleid rondom schoolgebouwen? En welke kosten zijn ermee gemoeid? Dat zijn de belangrijkste vragen van een nieuw...

Lees meer

‘Uitvoering van informatiebeveiliging kan beter’

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode mei tot november 2020. ‘grote stappen nodig’ De...

Lees meer

Jaarverslag 2020 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 2020 aangeboden aan de gemeenteraden. Opvallende gebeurtenissen uit 2020: Tweede Kamer-vragen na onderzoek over energiebesparingsplicht (klik hier);  een verbeterde website en zakelijker logo (klik hier); een nieuw...

Lees meer

Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden aan de gemeenteraden. In het onderzoeksplan ligt de focus op vier thema’s: functioneren van de lokale democratie; sociaal domein: beleid en uitvoering in jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning,...

Lees meer

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

Bent u betrokken bij uw gemeente en wilt u een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid? Dan is de Rekenkamercommissie misschien iets voor u. De Rekenkamercommissie zoekt een nieuw lid, afkomstig uit Voorschoten of omgeving. Wat zijn de werkzaamheden? U neemt...

Lees meer

William Segers verlaat na zes jaar Rekenkamercommissie

In een brief aan de vier gemeenteraden heeft William Segers zijn vertrek aangekondigd. In de brief schrijft de Voorschotenaar onder meer: “Ik dank u en de Rekenkamercommissie voor het vertrouwen en de ruimte om aan zeer uiteenlopende onderzoeken te mogen deelnemen....

Lees meer

Beëdiging van nieuw lid Michiel Teeuwen

Op donderdag 28 mei is Michiel Teeuwen in de gemeenteraad van Oegstgeest beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie. In diezelfde vergadering werd Enno Gerdes beëdigd tot plaatsvervangend-voorzitter.  Michiel Teeuwen is een bedrijfseconoom en heeft ruime ervaring op...

Lees meer

Gemeenten missen belangrijke kans op meer energiebesparing

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2019

Welke wensen heeft u voor het jaarverslag 2019? Die vraag stelde de Rekenkamercommissie aan raadsleden uit de klankbordgroep. Beknopt “Een goed jaarverslag is een beknopt jaarverslag”, kwam terug als reactie. Ook bleek er behoefte aan duiding. Wat ging goed? Wat kon...

Lees meer

Publiciteit krijgen voor rekenkamer-onderzoeken

Hoe zorg je voor publiciteit voor je onderzoek? En hoe belangrijk is dat? Die vragen stelde de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan onder meer onze Rekenkamercommissie. De secretaris Gerard Lappee stond de NVRR te woord. In dit...

Lees meer

Start van onderzoek naar informatievoorziening over jeugdzorg

Hoe zijn de gemeenteraden geïnformeerd over jeugdzorg door hun colleges van B&W? Dat laat de Rekenkamercommissie WVOLV onderzoeken. De resultaten worden begin 2021 verwacht. Problematiek Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg....

Lees meer

Start van groot onderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamercommissie WVOLV onderzoekt in 2020 de uitgaven voor jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden. Dit gebeurt samen met de rekenkamer(commissie)s uit de regio. Budgetoverschrijding Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren...

Lees meer

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

De Rekenkamercommissie WVOLV zoekt inwoners uit Wassenaar, Oegstgeest of omgeving met verstand van gemeentefinanciën. Klik hier voor meer informatie.Betreft: [dsm_icon_list icon_font_size="20px" admin_label="Gemeenten" _builder_version="4.7.7" _module_preset="default"...

Lees meer

Saskia van der Haagen verlaat Rekenkamercommissie

Per 1 februari 2020 stopt vice-voorzitter Saskia van der Haagen bij de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie is daarom op zoek naar een opvolger met kennis van gemeentefinanciën, het liefst uit Wassenaar of Oegstgeest. In een kennisgeving aan de voorzitter licht...

Lees meer

Voorstel voor gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamers en Rekenkamercommissies in Haaglanden (H10) bespreken op 31 oktober een voorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar jeugdzorg. In de afgelopen jaren bleek dat een flink aantal gemeenten in Nederland substantieel meer uitgaf aan jeugdzorg, dan dat zij...

Lees meer

Interview met Dolf Kamermans in Senioren Magazine Voorschoten

Voorzitter Dolf Kamermans is geïnterviewd voor het Senioren Magazine Voorschoten. Het interview verscheen in de uitgave ‘Herfst 2019’, in een oplage van 4.000 exemplaren. De Stichting Senioren Voorschoten is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het...

Lees meer

Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de Rekenkamercommissie o.a.: onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wet maatschappelijkere ontwikkeling (Wmo); onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven; het symposium De burger neemt het initiatief georganiseerd (met o.a. minister van Binnenlandse Zaken...

Lees meer

Leden voor Rekenkamercommissie gezocht

De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken twee leden voor de Rekenkamercommissie. In het bijzonder worden personen uitgenodigd te solliciteren die beschikken over: politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in...

Lees meer

Start onderzoek naar kaderstellende rol van gemeenteraad

De Rekenkamercommissie start in november 2018 met een onderzoek naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Meer over het onderzoek is te vinden op de deze pagina.Betreft: [dsm_icon_list icon_font_size="20px" admin_label="Gemeenten" _builder_version="4.7.7"...

Lees meer

Onderzoeksplan 2018-2020 aangeboden

In het onderzoeksplan 2018-2020 heeft de Rekenkamercommissie aangegeven welke onderzoeken de komende jaren worden uitgevoerd. Meer over het onderzoeksplan is te vinden op deze pagina.Betreft: [dsm_icon_list icon_font_size="20px" admin_label="Gemeenten"...

Lees meer