Martijn Spaan nieuw lid van Rekenkamercommissie

Martijn Spaan is sinds 1 mei 2021 het nieuwe lid van de Rekenkamercommissie. Hij heeft Voorschoten als aandachtsgemeente. Martijn volgt William Segers op, die onlangs afscheid nam van de Rekenkamercommissie. In 2008 rondde Martijn de studie Sociale Geografie en...

Lees meer

Start van onderzoek naar onderwijshuisvesting

Gemeenten zijn vastgoed-eigenaar van onderwijsgebouwen. Die vormen 25% tot 40% van de waarde van het gemeentelijk vastgoed. Maar hoe bepalen de gemeenten het beleid rondom onderwijsgebouwen? En welke kosten zijn ermee gemoeid? Dat zijn de belangrijkste vragen van een...

Lees meer

‘Uitvoering van informatiebeveiliging kan beter’

De gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg hebben hun beleid op orde rondom informatiebeveiliging. Maar de uitvoering ervan kan beter. Dit blijkt uit onderzoek, verricht in de periode mei tot november 2020. ‘grote stappen nodig’ De...

Lees meer

Jaarverslag 2020 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 2020 aangeboden aan de gemeenteraden. Opvallende gebeurtenissen uit 2020: Tweede Kamer-vragen na onderzoek over energiebesparingsplicht (klik hier);  een verbeterde website en zakelijker logo (klik hier); een nieuw...

Lees meer

Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Onderzoeksplan 2021-2022 aangeboden aan de gemeenteraden. In het onderzoeksplan ligt de focus op vier thema’s: functioneren van de lokale democratie; sociaal domein: beleid en uitvoering in jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning,...

Lees meer

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

Bent u betrokken bij uw gemeente en wilt u een bijdrage leveren aan het gemeentelijke beleid? Dan is de Rekenkamercommissie misschien iets voor u. De Rekenkamercommissie zoekt een nieuw lid, afkomstig uit Voorschoten of omgeving. Wat zijn de werkzaamheden? U neemt...

Lees meer

William Segers verlaat na zes jaar Rekenkamercommissie

In een brief aan de vier gemeenteraden heeft William Segers zijn vertrek aangekondigd. In de brief schrijft de Voorschotenaar onder meer: “Ik dank u en de Rekenkamercommissie voor het vertrouwen en de ruimte om aan zeer uiteenlopende onderzoeken te mogen deelnemen....

Lees meer

Beëdiging van nieuw lid Michiel Teeuwen

Op donderdag 28 mei is Michiel Teeuwen in de gemeenteraad van Oegstgeest beëdigd als lid van de Rekenkamercommissie. In diezelfde vergadering werd Enno Gerdes beëdigd tot plaatsvervangend-voorzitter.  Michiel Teeuwen is een bedrijfseconoom en heeft ruime ervaring op...

Lees meer

Gemeenten missen belangrijke kans op meer energiebesparing

Energiebesparing is wettelijk verplicht voor veel bedrijven en instellingen. Maar deze verplichting wordt niet gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. Dit blijkt uit onderzoek, in opdracht van de Rekenkamercommissie...

Lees meer

Beknopt jaarverslag 2019

Welke wensen heeft u voor het jaarverslag 2019? Die vraag stelde de Rekenkamercommissie aan raadsleden uit de klankbordgroep. Beknopt “Een goed jaarverslag is een beknopt jaarverslag”, kwam terug als reactie. Ook bleek er behoefte aan duiding. Wat ging goed? Wat kon...

Lees meer

Publiciteit krijgen voor rekenkamer-onderzoeken

Hoe zorg je voor publiciteit voor je onderzoek? En hoe belangrijk is dat? Die vragen stelde de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamercommissies (NVRR) aan onder meer onze Rekenkamercommissie. De secretaris Gerard Lappee stond de NVRR te woord. In dit...

Lees meer

Start van onderzoek naar informatievoorziening over jeugdzorg

Hoe zijn de gemeenteraden geïnformeerd over jeugdzorg door hun colleges van B&W? Dat laat de Rekenkamercommissie WVOLV onderzoeken. De resultaten worden begin 2021 verwacht. Problematiek Sinds 2015 zijn de gemeenten in Nederland verantwoordelijk voor de jeugdzorg....

Lees meer

Start van groot onderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamercommissie WVOLV onderzoekt in 2020 de uitgaven voor jeugdzorg en de informatievoorziening hierover aan de gemeenteraden. Dit gebeurt samen met de rekenkamer(commissie)s uit de regio. Budgetoverschrijding Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren...

Lees meer

Rekenkamercommissie zoekt nieuw lid

De Rekenkamercommissie WVOLV zoekt inwoners uit Wassenaar, Oegstgeest of omgeving met verstand van gemeentefinanciën. Klik hier voor meer informatie.Betreft: [dsm_icon_list icon_font_size="20px" admin_label="Gemeenten" _builder_version="4.7.7" _module_preset="default"...

Lees meer

Saskia van der Haagen verlaat Rekenkamercommissie

Per 1 februari 2020 stopt vice-voorzitter Saskia van der Haagen bij de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie is daarom op zoek naar een opvolger met kennis van gemeentefinanciën, het liefst uit Wassenaar of Oegstgeest. In een kennisgeving aan de voorzitter licht...

Lees meer

Voorstel voor gezamenlijk rekenkameronderzoek naar jeugdzorg

De Rekenkamers en Rekenkamercommissies in Haaglanden (H10) bespreken op 31 oktober een voorstel voor een gezamenlijk onderzoek naar jeugdzorg. In de afgelopen jaren bleek dat een flink aantal gemeenten in Nederland substantieel meer uitgaf aan jeugdzorg, dan dat zij...

Lees meer

Interview met Dolf Kamermans in Senioren Magazine Voorschoten

Voorzitter Dolf Kamermans is geïnterviewd voor het Senioren Magazine Voorschoten. Het interview verscheen in de uitgave ‘Herfst 2019’, in een oplage van 4.000 exemplaren. De Stichting Senioren Voorschoten is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van het...

Lees meer

Jaarverslag 2018

In 2018 heeft de Rekenkamercommissie o.a.: onderzoek gedaan naar de toegang tot de Wet maatschappelijkere ontwikkeling (Wmo); onderzoek gedaan naar burgerinitiatieven; het symposium De burger neemt het initiatief georganiseerd (met o.a. minister van Binnenlandse Zaken...

Lees meer

Leden voor Rekenkamercommissie gezocht

De gemeenteraden van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg zoeken twee leden voor de Rekenkamercommissie. In het bijzonder worden personen uitgenodigd te solliciteren die beschikken over: politiek/ bestuurlijke ervaring, bij voorkeur opgedaan in...

Lees meer

Start onderzoek naar kaderstellende rol van gemeenteraad

De Rekenkamercommissie start in november 2018 met een onderzoek naar de kaderstellende rol van de gemeenteraad. Meer over het onderzoek is te vinden op de deze pagina.Betreft: [dsm_icon_list icon_font_size="20px" admin_label="Gemeenten" _builder_version="4.7.7"...

Lees meer

Onderzoeksplan 2018-2020 aangeboden

In het onderzoeksplan 2018-2020 heeft de Rekenkamercommissie aangegeven welke onderzoeken de komende jaren worden uitgevoerd. Meer over het onderzoeksplan is te vinden op deze pagina.Betreft: [dsm_icon_list icon_font_size="20px" admin_label="Gemeenten"...

Lees meer