Start van onderzoek naar energiebesparing bij bedrijven en instellingen

Hoe houden de gemeenten toezicht op de ‘energiebesparingsplicht’ en de ‘informatieplicht energiebesparing’? Wat helpt om de naleving ervan te bevorderen? En hebben de gemeenten geld gereserveerd voor het toezicht op beide verplichtingen?

Deze vragen komen aan bod in een landelijk onderzoek waaraan de Rekenkamer WVOLV deelneemt. De resultaten ervan worden in mei 2024 verwacht.

Energiebesparings- en informatieplicht

De energiebesparingsplicht dwingt bedrijven en instellingen om energiebesparende maatregelen te nemen als zij jaarlijks meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 aardgas verbruiken. De investeringen hiervoor moeten zich binnen vijf jaar kunnen terugverdienen.

De informatieplicht energiebesparing betekent dat bedrijven en instellingen actief informatie verstrekken aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de genomen energiebesparende maatregelen. Deze verplichting geldt sinds 1 juli 2019.

Omgevingsdiensten

Toezicht op de energiebesparingsplicht en de informatieplicht energiebesparing vallen onder het takenpakket van omgevingsdiensten. Een actieve houding van gemeenten en omgevingsdiensten kan een flinke verlaging van het energieverbruik opleveren en daarmee een bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen.

NVRR

Het landelijk onderzoek is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekenkamers (NVRR) en wordt uitgevoerd door bureau Ecorys.

De Rekenkamer WVOLV deed in 2020 al onderzoek naar het toezicht op de energiebesparingsplicht. Conclusie was dat de verplichting niet werd gehandhaafd in de gemeenten Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

Meer info:

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg