Wegen na de traverse

De gemeente Voorschoten heeft veel steken laten vallen bij de reconstructie van de verkeerstraverse. De voorbereiding van het project was onzorgvuldig en de sturing en beheersing tijdens de uitvoering waren onvoldoende. Ook is de raad door gebrekkige informatie niet...

Lees meer

Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid

De Rekenkamer komt tot de aanbeveling dat er veel meer politieke keuzemomenten binnen het rioleringsbeleid zijn die benut kunnen worden. Zo kan veel scherper gestuurd worden op het tot stand komen van het beleid, de financiën en kwaliteit van de rioleringen. Juist...

Lees meer