Politiek moet keuzes maken in rioleringsbeleid

De Rekenkamercommissie komt tot de aanbeveling dat er veel meer politieke keuzemomenten binnen het rioleringsbeleid zijn die benut kunnen worden. Zo kan veel scherper gestuurd worden op het tot stand komen van het beleid, de financiën en kwaliteit van de rioleringen. Juist omdat de burger direct de rekening betaalt via de rioolheffing en de kosten oplopen, moet de politiek zich meer bemoeien met de koers.

Verder beveelt de Rekenkamercommissie aan de controle van de raad op het rioleringsbeleid te verbeteren door gebruik te maken van de binnen de gemeente aanwezige stukken, zoals de begroting en het jaarverslag.

Het rioleringsbeleid- en beheer kan, volgens de commissie, baat hebben bij meer bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met het waterschap, de provincie en andere gemeenten.

Aanbieding van Rapport, v.l.n.r. de heer M. van Dijk, Mevrouw E.M. Timmers-van Klink, de heer J.M.Staatsen, de heer W. Kuiper.
(Foto gemaakt door: René Zoetemelk)

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest