Financiële indicatoren en financiële positie

Zijn de begroting 2019 en jaarrekening 2018 inzichtelijk gemaakt met financiële indicatoren? En hoe is de financiële positie van de gemeenten? Deloitte onderzocht het voor de Rekenkamer. De resultaten van het onderzoek zijn in oktober 2019 aangeboden aan de...

Lees meer

Onderzoek naar de kaderstellende rol van de raad

Aanleiding onderzoek In het ‘Onderzoeksplan 2018-2020’ heeft de Rekenkamer aangegeven onderzoeken te gaan uitvoeren op het gebied van de ‘versterking van de rol van de raad’. Doel hiervan is de gemeenteraden te ondersteunen bij het effectiever gebruiken van...

Lees meer