Verklaring bescherming persoonsgegevens

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. De rekenkamer verwerkt uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg. In de ‘Verklaring bescherming persoonsgegevens’ beschrijft de Rekenkamercommissie waarom en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

In het register van verwerkingen (voorbeeld) kunt u zien voor welke projecten en processen de rekenkamer persoonsgegevens verwerkt en om welke (categorieën van) persoonsgegevens dit gaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.