Verklaring bescherming persoonsgegevens

Voor de activiteiten van de Rekenkamer is het soms nodig om persoonsgegevens te verwerken. Dit gebeurt op een zorgvuldige en veilige manier, in overeenstemming met de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) en de Uitvoeringswet Avg.

In de ‘Verklaring bescherming persoonsgegevens’ beschrijft de Rekenkamer waarom en hoe zij persoonsgegevens verwerkt en hoe u uw rechten kunt uitoefenen.

In het register van verwerkingen (voorbeeld) kunt u zien voor welke projecten en processen de Rekenkamer persoonsgegevens verwerkt en om welke (categorieën van) persoonsgegevens dit gaat.

De Autoriteit Persoonsgegevens is de nationale toezichthouder ter bescherming van uw persoonsgegevens. Meer informatie over de Autoriteit Persoonsgegevens en de bescherming van persoonsgegevens vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.