Onderzoek Financiële sturing gemeente Oegstgeest

Aanleiding onderzoek De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft een onderzoek uitgevoerd naar de financiële sturing van de gemeente Oegstgeest. De basis om dit onderzoek te starten vormde het ‘Verbeterplan financiële sturing gemeente Oegstgeest’ waarmee...

Lees meer

Zelf doen, samen doen, of uitbesteden?

Aanleiding In tijden van bezuiniging en decentralisatie door de rijksoverheid worden gemeenten gedwongen opnieuw te kijken naar hun taken: welke taken moeten en willen zij uitvoeren en op welke wijze? Deze afweging is uiteraard van alle tijden, want de context waarin...

Lees meer