Onderwijshuisvesting

De onderwijshuisvesting in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg is momenteel op orde. Maar de schoolgebouwen moeten in de toekomst aanzienlijk verbeterd worden. En daarbij houden de gemeenten onvoldoende rekening met stijgende bouwkosten. Dit...

Lees meer

Regionaal onderzoek naar uitvoering Leerplichtwet

De gezamenlijke rekenkamers en rekenkamercommissies in Holland Rijnland hebben een onderzoek laten doen naar de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderdeel van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Uit dit onderzoek...

Lees meer