Regionaal onderzoek naar uitvoering Leerplichtwet

De gezamenlijke rekenkamers en rekenkamercommissies in Holland Rijnland hebben een onderzoek laten doen naar de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 door het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL), onderdeel van het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland. Uit dit onderzoek blijkt dat het RBL de taken doelmatig uitvoert, maar er is onvoldoende zicht op de doeltreffendheid. De gemeenteraden zijn beperkt betrokken bij het onderwerp. De bestuurlijke afstand met Holland Rijnland speelt daarbij een rol.

Aanbevolen wordt dat de gemeenteraden streefwaarden opstellen die inzicht bieden in de mate waarin het RBL doeltreffend functioneert. Het RBL wordt geadviseerd de rapportages te verbeteren, zodat zij een beter handvat vormen voor de gemeenteraden om hun kaderstellende en controlerende rol te vervullen. Gemeenteraden zouden zich vanuit hun kaderstellende rol ook moeten concentreren op de bijdrage die het RBL kan leveren aan het lokale preventieve jeugdbeleid. Het RBL wordt aanbevolen de meerwaarde van de samenwerking te expliciteren en daarbij de nadruk te leggen op de bijdrage van het RBL aan het lokaal preventief jeugdbeleid.

De gezamenlijke rekenkamers en rekenkamercommissie die het onderzoek uitvoerden zijn van de volgende gemeenten: Hillegom, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen en Voorschoten.

De Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest heeft aanvullend in een rekenkamerbrief specifieke aandacht gevraagd voor enkele onderdelen in het rapport.

Het rapport is op 23 november 2011 gepresenteerd en toegelicht in een gezamelijke bijeenkomst met raadsleden, collegeleden, ambtenaren en Regionaal Bureau Leerplicht.

Betreft:
  • Voorschoten
  • Oegstgeest