Gedragscode

De Rekenkamer wil betrouwbaar, degelijk en onpartijdig onderzoek. Dit stelt eisen aan de integriteit van de leden van de Rekenkamer. Daartoe heeft zij een gedragscode opgesteld.

De gedragscode vormt een aanvulling op bestaande regelgeving (bepalingen in de Gemeentewet en in de Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014).