Gedragscode

De rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg wil een bijdrage leveren aan verbeteren van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het lokaal bestuur in deze vier gemeenten. Daarvoor verricht de rekenkamercommissie onderzoek dat betrouwbaar, degelijk en onpartijdig is. Dit stelt eisen aan de integriteit van de leden van de rekenkamercommissie. Met deze gedragscode wil de rekenkamercommissie duidelijkheid verschaffen voor de leden zelf en voor alle andere belanghebbenden over de manier waarop de leden van de rekenkamercommissie hun functie vervullen.

Deze gedragscode vormt een aanvulling op bestaande regelgeving (bepalingen in de Gemeentewet en in de Verordening op de rekenkamercommissie Leidschendam-Voorburg, Oegstgeest, Voorschoten en Wassenaar 2014).