Ann-Marie Kühler, lid

Ann-Marie Kühler is 14 februari 2023 benoemd als lid van de Rekenkamer WVOLV. Zij woont in Leidschendam-Voorburg en is contactpersoon voor deze gemeente.

Ann-Marie is jurist en momenteel werkzaam bij het ministerie van Buitenlandse Zaken als hoofd van het Expertisecentrum Europees recht.

In verleden werkte zij voor diverse gemeenten, de Vereniging Nederlandse Gemeenten, en voor een samenwerkingsverband van decentrale overheden met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarbij heeft zij zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau ervaring opgedaan in verschillende sectoren en op verschillende beleidsgebieden.

Ann-Marie wil haar brede interesse, kennis en ervaring in het decentrale domein inzetten ten behoeve van het rekenkameronderzoek. Kwaliteit, verbeteren en verbinden zijn hierbij belangrijke drijfveren voor haar.

Nevenfuncties:

Foto van Anita de Jong