Rekenkamer WVOLV

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Bereiken de gemeenten bepaalde doelen? En kan dit slimmer?

Dat onderzoekt de Rekenkamer voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De Rekenkamer:
• is benoemd door de gemeenteraden;
• bestaat uit zes leden en een secretaris;
• laat onderzoeken uitvoeren;
• streeft naar optimaal effect

Rekenkamer WVOLV

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Bereiken de gemeenten bepaalde doelen? En kan dit slimmer?

Dat onderzoekt de Rekenkamer voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De Rekenkamer:
• is benoemd door de gemeenteraden;
• bestaat uit zes leden en een secretaris;
• laat onderzoeken uitvoeren;
• streeft naar optimaal effect.

Onderzoeken

Jaarlijks laat de Rekenkamer zo’n drie onderzoeken uitvoeren. De resultaten presenteert zij in de vorm van aanbiedingsbrieven, onderzoeksrapportages, workshops, enzovoorts.

Jaarstukken

Jaarlijks brengt de Rekenkamer verslag uit over het vorige jaar. Elke twee jaar maakt de Rekenkamer een onderzoeksplan rondom vier leidende thema’s. Voor het onderzoeksplan worden de gemeenteraden geraadpleegd.

Actueel

Nieuwe naam: Rekenkamer WVOLV

Met de invoering van de wet versterking decentrale rekenkamers zijn rekenkamercommissies opgehouden te bestaan. Voor de Rekenkamercommissie WVOLV is dit met het vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling Rekenkamer Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en...

Lees meer

Jaarverslag 2023 aangeboden

De Rekenkamercommissie heeft haar Jaarverslag 2023 aangeboden aan de gemeenteraden. In 2023: publiceerde de Rekenkamercommissie de resultaten van drie onderzoeken; werd door de Rekenkamercommissie toelichting gegeven in 10 commissievergaderingen; sprak de...

Lees meer