Rekenkamer­commissie

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Bereiken de gemeenten hun doelen? En kan dit slimmer en goedkoper?

Dat onderzoekt de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De Rekenkamercommissie:
• is benoemd door de gemeenteraden;
• heeft vergaande bevoegdheden;
• bestaat uit zes leden en een secretaris;
• laat onderzoeken uitvoeren;
• streeft naar maximale bijdrage.

Rekenkamer­commissie

Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg

Bereiken de gemeenten hun doelen? En kan dit slimmer en goedkoper?

Dat onderzoekt de Rekenkamercommissie voor de gemeenteraden in Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg.

De Rekenkamercommissie:
• is benoemd door de gemeenteraden;
• heeft vergaande bevoegdheden;
• bestaat uit zes leden en een secretaris;
• laat onderzoeken uitvoeren;
• streeft naar maximale bijdrage.

Onderzoeken

Jaarlijks laat de Rekenkamercommissie zo’n drie onderzoeken uitvoeren. De resultaten presenteert zij in de vorm van brieven, rapporten, workshops, enzovoorts.

Jaarstukken

Jaarlijks brengt de Rekenkamercommissie verslag uit over het vorige jaar. Elke twee jaar maakt de Rekenkamercommissie een onderzoeksplan rondom vier centrale thema’s. Voor het onderzoeksplan worden de gemeenteraden geraadpleegd.

Actueel