Start van onderzoek naar rioleringsbeleid

De Rekenkamercommissie WVOLV deed in 2017 onderzoek naar het rioleringsbeleid van Wassenaar, Voorschoten, Oegstgeest en Leidschendam-Voorburg. De gemeenteraden namen destijds alle aanbevelingen over. Zijn deze aanbevelingen intussen opgevolgd? En wat heeft dit opgeleverd? 

Deze vragen laat de Rekenkamercommissie WVOLV onderzoeken door adviesbureau Roelofs. De partij die destijds ook het onderzoek heeft uitgevoerd. De onderzoeksresultaten worden in april 2024 verwacht. 

Zorgplicht 

Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en afvoer van hemel- en afvalwater. Een goed functionerend rioolstelsel is voor iedereen belangrijk. Daarnaast is het financiële belang voor gemeenten heel groot. In 2021 werd in Nederland gemiddeld zo’n 5,5 miljoen euro geïnvesteerd in het riool per gemeente. 

Het onderzoeksonderwerp valt onder het thema ‘kapitaalgoederen’; één van de vier leidende thema’s uit het Onderzoeksplan 2023-2024 van de Rekenkamercommissie. 

De gemeenteraden zijn op 15 januari 2024 met een brief geïnformeerd over de start van het onderzoek. 

Meer info: 

Betreft:
  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg