Onderzoek onderhoud en vervanging rioleringen

Aanleiding onderzoek Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater en een taak inzake het reguleren van de grondwaterstand. Hoewel het beheer van de riolering een tamelijk onzichtbare activiteit is, is het...

Lees meer

Workshop ‘Begroting op orde’ op 7 juni 2017

Aanleiding workshop In april 2017 heeft de Rekenkamer het rapport ‘Begroting op orde’ aan de gemeenteraden aangeboden. Dit rapport brengt in beeld wat er met de aanbevelingen van drie eerdere rekenkamerrapporten over gemeentefinanciën is gedaan. Een aantal...

Lees meer