Ontwikkeling financiële positie 2002-2017 gemeente Voorschoten

De Raad van de gemeente Voorschoten heeft op 22 maart 2017 raadsbreed een motie aangenomen om de Rekenkamercommissie te verzoeken een onderzoek in te stellen naar de ‘verbeteringen in het beheer van de gemeentelijke financiën’. De Rekenkamercommissie heeft hierop...

Lees meer

Onderzoek onderhoud en vervanging rioleringen

Aanleiding onderzoek Gemeenten hebben een wettelijke zorgplicht voor de inzameling en afvoer van hemelwater en afvalwater en een taak inzake het reguleren van de grondwaterstand. Hoewel het beheer van de riolering een tamelijk onzichtbare activiteit is, is het...

Lees meer

Workshop ‘Begroting op orde’ op 7 juni 2017

Aanleiding workshop In april 2017 heeft de Rekenkamercommissie het rapport ‘Begroting op orde’ aan de gemeenteraden aangeboden. Dit rapport brengt in beeld wat er met de aanbevelingen van drie eerdere rekenkamerrapporten over gemeentefinanciën is gedaan. Een aantal...

Lees meer