Gedragsregels sociale media

  1. De Rekenkamer plaatst uitsluitend artikelen en bijdragen die gerelateerd zijn aan haar werk en aan het Rekenkamer-werk van de leden.
  2. De artikelen en bijdragen zijn feitelijk qua inhoud en constructief van aard.
  3. Op de website wordt ‘u’ als aanspreekvorm gebruikt en op de LinkedIn-pagina ‘je’ als aanspreekvorm.
  4. Op de LinkedIn-pagina discussieert de Rekenkamer niet.
  5. Tijdens de looptijd van onderzoeken wordt uitsluitend de publiciteit gezocht bij de start ervan, tenzij tussentijds tot iets anders besluiten wordt.
  6. De Rekenkamer gebruikt bij voorkeur eigen beeldmateriaal.
  7. Is het beeldmateriaal niet van de Rekenkamer? Dan wordt gecheckt of er een auteursvergoeding op rust en worde de gratis bron vermeld.
  8. Wordt er beeldmateriaal gebruikt met daarop herkenbare personen? Dan zijn deze vooraf om toestemming gevraagd.