Gedragsregels sociale media

  1. We plaatsen vanuit ons account uitsluitend artikelen en bijdragen die gerelateerd zijn aan het werk van de RKC en die gerelateerd zijn aan het RKC-werk van de leden.
  2. Onze artikelen en bijdragen zijn feitelijk qua inhoud en constructief van aard.
  3. Op onze website gebruiken we ‘u’ als aanspreekvorm en op onze LinkedIn-pagina gebruiken we ‘je’ als aanspreekvorm.
  4. We reageren op LinkedIn niet op andere berichten.
  5. We zoeken tijdens de looptijd van onderzoeken uitsluitend de publiciteit over het onderzoek bij de start ervan, tenzij we tussentijds tot iets anders besluiten.
  6. We gebruiken bij voorkeur eigen beeldmateriaal.
  7. Is het beeldmateriaal niet van ons? Dan checken we of er een auteursvergoeding op rust en vermelden we de gratis bron.
  8. Gebruiken we beeldmateriaal met daarop herkenbare personen? Dan hebben we deze vooraf om toestemming gevraagd.