Disclaimer

De website van de Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgezet, desondanks kan het voorkomen dat niet alle informatie op deze website op een bepaald moment actueel, juist en/of volledig is. De Rekenkamercommissie kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en/of informatiebronnen en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen.

De Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt de Rekenkamercommissie zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen.

  • Wassenaar
  • Voorschoten
  • Oegstgeest
  • Leidschendam-Voorburg